De heer en mevrouw Dominicus met hun oudste kind Berta in 1918 in Grahamstown.